Συνεργασίες & Υποστήριξη

Γύρος Δράκουλα

Μήκος : 11,7 χλμ.
Έδαφος : Παρατεταμένος ανηφορικός χωματόδρομος πολύ μεγάλης κλίσης,
βατός κατηφορικός χωματόδρομος.
Επίπεδο δυσκολίας : Υψηλό.
Ανάλυση διαδρομής : Γύρος Δράκουλα

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Στάνη – Μελίσσια – Πλατύ χωράφι

Μήκος : 14,8 χλμ.
Έδαφος : Τεχνικά ανηφορικά μονοπάτια , Απότομα και σαθρό κατηφορικό
Επίπεδο δυσκολίας : Υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Στάνη – Μελίσσια – Πλατύ χωράφι

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά – Μόρια

Μήκος : 23,1 χλμ.
Έδαφος : Τεχνικά ανηφορικά και κατηφορικά μονοπάτια, Βατός χωματόδρομος.
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά – Μόρια

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αγ. Ανάργυροι – Σανατόριο

Μήκος : 9,57 χλμ.
Έδαφος : Πλακόστρωτο παρατεταμένο ανηφορικό μονοπάτι, ανηφορικός χωματόδρομος, κακοτράχαλα κατηφορικά.
Επίπεδο δυσκολίας : Πολύ υψηλό.
Ανάλυση διαδρομής : Αγ. Ανάργυροι – Σανατόριο

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Μυτιλήνη – Λουτρά – Χαραμίδα - Αεροδρόμιο

Μήκος : 28,5 χλμ.
Έδαφος : Βατός  χωματόδρομος, κατηφορικό μονοπάτι επιστροφή από άσφαλτο.
Επίπεδο δυσκολίας : Μέτριο
Ανάλυση διαδρομής :  Μυτιλήνη – Λουτρά – Χαραμίδα - Αεροδρόμιο

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Ένθρονο - Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι

Μήκος : 22,3 χλμ.
Έδαφος : Ανηφορικά κακοτράχαλα μονοπάτια, ανηφορικά πλακόστρωτα, απότομα κατηφορικά
Επίπεδο δυσκολίας : Πολύ υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Ένθρονο – Αγιάσος – Αγ. Ανάργυροι

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Αλυφαντά – Παγανή – Μόρια

Μήκος : 20,4 χλμ.
Έδαφος : Βατός χωματόδρομος, σαθρά κατηφορικά μονοπάτια, τεχνικά ανηφορικά.
Επίπεδο δυσκολίας : Υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Αλυφαντά – Παγανή – Μόρια

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Καγιάνι – Μελίσσια – Λουτρά – Στάνη

Μήκος : 13,2 χλμ.
Έδαφος : Βατός χωματόδρομος, σαθρά κατηφορικά μονοπάτια, τεχνικά ανηφορικά.
Επίπεδο δυσκολίας : Υψηλό
Ανάλυση διαδρομής : Καγιάνι – Μελίσσια – Λουτρά – Στάνη

Αν θέλετε να κατεβάστε το αρχείο της διαδρομής σε gpx μορφή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Subscribe to this RSS feed

Translate

Greek Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish